Hausfassade an der Uerdinger Straße; 1982
West LB; 1985
Salzmannbau (ehemaliges Jagenberg-Werk); 1997
Hausfassade an der Brückenstraße; 2000
Hausfassaden an der Herzogstraße; 2003
Hausfassade am Kaiser-Friedrich-Ring; 2003
GAP 15; 2009
Theater-Museum; 2009
Hausfassaden am Rathausufer; 2010
Gehry-Bauten; 2009